זמני בית ההוראה


בימים א'- ה' בין השעות 8:15 – 22:00

הגאון רבי נפתלי סטוליק שליט"א 8:15-9:40
הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א - בימי שני 9:00-9:40
הגאון רבי אליהו חיים שטרנבוך שליט"א 9:40-11:00
הגאון רבי חגי גינזבורג שליט"א - בימי שני 10:15-11:00
הגאון רבי אהרן דוד ניישטאדט שליט"א (גם לדוברי אנגלית) 11:00-16:00
הגאון רבי חיים בונים שץ שליט"א - בימי ראשון וחמישי 16:00-17:00
הגאון רבי יוסף שאול אייזנשטיין שליט"א - בימי שני ושלישי 16:45-17:00
הגאון רבי הירש לייב ויזניצר שליט"א 16:15-17:00
הגאון רבי נפתלי שמואל סטוליק שליט"א 17:00-17:45
הגאון רבי דוד טברסקי שליט"א 17:45-18:30
הגאון רבי שמאי קהת הכהן גראס שליט"א - ביום רביעי 18:00-19:00
הגאון רבי שמחה רבינוביץ שליט"א - ביום שלישי 18:30-19:30
הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א - ביום שני 18:30-19:30
הגאון רבי ירוחם ארלנגר שליט"א - בימי ראשון וחמישי 18:30-19:30
הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א - ביום רביעי 19:15-20:00
הגאון רבי אברהם שטיגליץ שליט"א - ביום שלישי 19:30-20:30
הגאון רבי אפרים זיידינפלד שליט"א - בימי ראשון שלישי וחמישי 19:30-20:30
הגאון רבי משה וויינרעב שליט"א (גם לדוברי אנגלית) ביום חמישי 20:30-21:30
הגאון רבי ישראל שווארץ שליט"א - בימי ראשון ושלישי 20:30-21:30
הגאון רבי בצלאל וקסלשטיין שליט"א - ביום רביעי 20:15-21:30


בערבי שבתות

הגאון רבי בצלאל וקסלשטיין שליט"א 9:00-10:00
הגאון רבי שאול יהודה פרידמן שליט"א 10:00-11:00
הגאון רבי ברוך שוורץ שליט"א 11:00-12:00
הגאון רבי פנחס אהרונסון שליט"א 12:00-1:00
הגאון רבי ברוך לוריא שליט"א 12:00-1:00
הגאון רבי חיים נח כהן שליט"א מהשעה 1:30 עד שעה לפני הדה"נ

 

בשבת קודש 

הגאון רבי מרדכי צבי ברנשטיין שליט"א משעה לפני זמן הדלקת הנרות עד זמן הדה"נ


 

במוצאי שבת

הגאון רבי בן ציון אלקיכן שליט"א רבע שעה לאחר זמן ר"ת למשך שעה


זמני בית ההוראה לסת"ם

הגאון רבי משה אורי בלוי שליט"א - בימי שני וחמישי 13:00-13:30

בבית ההוראה לסת"ם רחוב אביתר הכהן 8


כמו"כ ניתן לקבל מענה טלפוני ע"י רבני בית ההוראה שליט"א 24 שעות

או ע"י שליחת שאלה לרבנים הגאונים שליט"א