"מרכז ההוראה - אוצר הפוסקים" העומד בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א מסאווראן, אב"ד ירושלים, הוקם לאחר השואה האיומה היל"ת, להעמדת עולם ההוראה ולהפרחתו על ידי כל גדולי ומאורי האומה ועמד בנשיאותם של גאוני ישראל ענקי התורה, פוסקי הדורות, מרנן ורבנן רבי איסר זלמן מלצר, גאב"ד טשעבין רבי דוב בעריש וויידענפעלד, הדעת סופר מפרעשבורג, רבי משה פיינשטיין, רבי יוסף שלום אלישיב, רבי שמואל הלוי וואזנר, רבי שלמה זלמן אויערבאך זכר צדיקים לברכה.
"מרכז ההוראה - אוצר הפוסקים" מהווה את מרכז הפסיקה וההוראה בארבעת חלקי השולחן ערוך ובכל שטחי החיים, ומורה דרך לרבנים בקהילות ישראל ובתפוצות.
"מרכז ההוראה - אוצר הפוסקים" מכנס תחתיו את כל גדולי הפוסקים בדורנו, בראשות הגאונים הגדולים רבי עזריאל אויערבך, רבי נפתלי נוסבוים, ורבי שמאי קהת הכהן גראס, לצד מאות רבני קהילות ומורי הוראה מהשורה הראשונה. כחלק מהפעילות הוא מקים בתי הוראה כדי להנגיש את ההלכה ככל היותר לכל אחד ואחד בכל העולם כולו.
"מרכז ההוראה" נוסד ע"י הנגיד המפורסם מענקי מחזיקי עולם התורה וההוראה בדורינו, מורינו רבי יעקב וויינרעב שליט"א.
בית "מרכז ההוראה - אוצר הפוסקים" המרכזי מתנוסס לתפארה במרכזה של ירושלים, ברחוב אביתר הכהן 10. כאשר במשכנו החדש והמפואר, הוא מספק נוחיות רבה למבקשי ההלכה, עם חדרי המתנה נאים עבור השואלים הרבים.
במקביל, במטרה להרחיב את המענה ההלכתי, הוקמה מערכת טלפונית משוכללת הפועלת 24 שעות ביממה ונותנת מענה לרבבות השואלים את דבר ד' בכל שעות היום.
כחלק מפעילות הקודש, מרכז ההוראה מוציא לאור גיליונות מפוארים, בבחינת תורה מפוארה בכלי מפואר. הגיליונות מכנסים את דברי הפוסקים שליט"א בסוגיות העומדות על הפרק, ומפיצים את דבר ההלכה והפסק לעם ד', כדי שידעו את ההלכה אשר יעשון.
נדבך נוסף הינו "בית ההוראה המיוחד לענייני סת"ם", בו יושבים מומחים מופלגים המתעסקים בסת"ם להורות בהלכות אלו.
המטרה העיקרית של "מרכז ההוראה – אוצר הפוסקים"  היא לתת מענה הלכתי לכל דורש בכל זמן, להנגיש ככל האפשר את ההלכה בכל מקום בעולם. אם בבתי הוראה ואם דרך הטכנולוגיה המתפתחת, לשם כך הוקמו מערכות טכנולוגיות מפותחות להבאת ההלכה לכל בית.
האמצעים הם ההולכים ומתחדשים,
המטרה הייתה, ונשארה:
לענות על כל שאלה הלכתית, לכל יהודי, בכל מקום ובכל זמן.
זו השליחות של...
"מרכז ההוראה – אוצר הפוסקים"