ניתן לשלוח גם במייל merkaz@029956999.co.il

לחץ כאן

נשיא "מרכז ההוראה - אוצר הפוסקים" אדמו"ר מסאווראן אב"ד ירושלים

לחץ כאן

מגדולי רבני "מרכז ההוראה – אוצר הפוסקים"

לחץ כאן

מגדולי רבני "מרכז ההוראה – אוצר הפוסקים"

לחץ כאן

מגדולי רבני "מרכז ההוראה – אוצר הפוסקים"

לחץ כאן