לשאלות לרבני בית ההוראה

ניתן לשלוח גם במייל merkaz@029956999.co.il

לחץ כאן
הגאון הגדול רבי מנחם הגר שליט"א

נשיא "מרכז ההוראה - אוצר הפוסקים" אדמו"ר מסאווראן אב"ד ירושלים

לחץ כאן
הגאון הגדול רבי עזריאל אויערבאך שליט"א

מגדולי רבני "מרכז ההוראה – אוצר הפוסקים"

לחץ כאן
הגאון הגדול רבי נפתלי נוסבוים שליט"א

מגדולי רבני "מרכז ההוראה – אוצר הפוסקים"

לחץ כאן
הגאון הגדול רבי שמאי גראס שליט"א

מגדולי רבני "מרכז ההוראה – אוצר הפוסקים"

לחץ כאן