לנשיא "מרכז ההוראה – אוצר הפוסקים" הגאון הגדול רבי מנחם הגר שליט"א אדמו"ר מסאווראן אב"ד ירושלים

*
*
*
*