משא ומתן מדברי רבותינו הפוסקים בכתיבת שמות אנשים בכתובה ובגט

כ"ק אדמו"ר מסאווראן שליט"א נשיא "מרכז ההוראה - אוצר הפוסקים"

לחץ כאן